Każde szkolenie tsr podstawowy w roku 2022 organizowane przez nasze CentrumPSR – będzie dysponować dwoma darmowymi miejscami dla osób pochodzenia ukraińskiego z wykształceniem kierunkowym.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu sprawdzenia dostępności miejsc na danej edycji: Warszawa Lato, Warszawa Jesień, Wrocław Jesień (stacjonarne) oraz Online 9 i Online 10.

W edycji Warszawa Wiosna 2022 mamy przyjemność gościć 6 osób, a w edycji Poznań Wiosna 2 osoby.

Each SF basic training in 2022 organized by our CenterPSR – will have two free places for people of Ukrainian origin with a pro education level.

Please contact us by phone or email to check availability of places in a given edition: Warsaw Summer, Warsaw Autumn, Wrocław Autumn (full-time) and Online 9 and Online 10.

In the Warsaw Spring 2022 edition we are pleased to host 6 people and in the Poznań Spring edition 2 people.

Ukraina, wojna, wsparcie

Krótkie nagranie Tomka Salvadora wokół tego co może nieść praca z osobami z doświadczeniem wojny. Dodatkowo kilka refleksji na co warto zwracać uwagę z perspektywy profesjonalisty.

UKRAINE, WAR, SUPPORT

A short video by Tom Salvador around what working with people with experience of war can bring. Plus some thoughts on what to look out for from a professional perspective.

Available in Polish.

Talia Atutów

Talia Atutów w języku ukraińskim dla wszystkich osób dobrej woli, pomagających w obecnym kryzysie.

КОЛОДА КОЗИРІВ для всіх людей доброї волі, які допомагають у нинішній кризі.

Na zdjęciu – Kijów

Superwizje

We współpracy z EBTA oferujemy superwizje indywidualne osobom zajmującym się pomocą psychologiczną w związku z wojną w Ukrainie. Projekt realizowany poprzez EBTA International Cooperation Task Group.

Na zdjęciu – Charków

Wkrótce kolejne info

….

Na zdjęciu – Odessa