Centrum PSR

Na początek dwa zdjęcia!

upsidedown1 upsidedown2W roku 2012 współorganizowaliśmy międzynarodową konferencję European Brief Therapy Association pod tytułem „Upside down – SF paradigm – revolutions and evolutions”. Na zdjęciach trójka organizatorów – Artur Lewiński, Jacek Szczepkowski oraz Tomek Świtek wraz z vice prezydentem EBTA Peterem Sundmanem.

Peter chcąc oddać energię i zamysł konfernecji ogłaszał rozpoczęcie konferencji stojąc na rękach.

 

Tak też jest w Centrum PSR jeśli chodzi o nasze podejście do terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach/podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Uważamy, że w tej metodzie niewiele jest „dogmatem” ustalonym na wieki. W ramach naszego centrum staramy się inspirować pracą innych, a także inspirować innych naszą pracą i poszukiwaniem bardziej użytecznych rozumień w ramach TSR/PSR. Dlatego cechuje nas elastyczność, otwartość i chęć poszukiwania, co oznacza wielokrotnie kwestionowanie tego, z czym niedawno się zgadzaliśmy. Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach jest miejscem opracowania Modelu Skoncentrowanego na Sytuacjach (Situations Focused) w ramach szerokiej tradycji TSR/PSR, która swoje korzenie ma w pracy dwóch ośrodków – Brief Family Therapy Center z Millwaukee, USA (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg wraz z zespołem), a także Korzybski Institute z Bruggi, Belgia (Luc Isebaert wraz z zespołem). Uczestnicy naszych szkoleń poznają zarówno podstawy tradycyjnego modelu opracowanego w BFTC, jak i założenia modelu z Korzybski Institute, a także założenia modelu Situations Focused.

Dość często jesteśmy pytani o różnicę pomiędzy modelem sytuacyjnym tsr, a modelem z Milwaukee. Kilka podstawowych różnic czyniących różnicę to: (najpierw Milwaukee, potem sytuacyjny)

– zamiast „nie myśl, obserwuj” proponujemy „obserwuj, myśl, współtwórz znaczenia”,
– zamiast „klient jest ekspertem, który wie najlepiej” proponujemy „klient wybiera i doświadcza konsekwencji wyborów”
– zamiast „praca wyłącznie w perspektywie klienta” proponujemy „praca głównie w ramach perspektywy klienta, poszerzana czasami o perspektywę innych w tym terapeuty”
– zamiast „krytyki innych modalności” proponujemy „uczmy się od innych modalności”
– zamiast „należy odtwarzać tsr (sfbt) w formie pierwotnej” proponujemy „niekończącą redefinicję tsr”
– zamiast „korzystania prawie wyłącznie z doświadczenia klienta” proponujemy „bazowanie na doświadczeniu klienta, poszerzone o inne źródła doświadczenia”
– zamiast „masz hipotezę, weź aspirynę i poczekaj” proponujemy „masz hipotezę, sprawdź jej użyteczność z klientem”
– zamiast „twoja wiedza jest obciążeniem” proponujemy „twoja wiedza może być zasobem”
– zamiast „unikaj myślenia” proponujemy „uczmy się myśleć w określony sposób”
– zamiast „nie zostawiania śladów” proponujemy „użyteczną relację osobową dwóch podmiotów”
– zamiast „praca na zasobach z pomijaniem deficytów” proponujemy „praca na zasobach uwzględniająca deficyty”
– zamiast „TSR to sztuka zadawania pytań” proponujemy „TSR to sztuka pracy z treścią rozmowy”

Każdego roku uczestniczymy w naszych krajowych konferencjach tsr (jesteśmy ich współorganizatorami), a także aktywnie włączamy się w międzynarodowe konfernecje European Brief Therapy Association. Regularnie prowadzimy w czasie tych konfernecji zajęcia warsztatowe, prezentujące nasz dorobek zwiazany z tsr/psr. Prowadzimy bardzo dużo warsztatów i treningów w całej Polsce, a także za granicą.

Nasze Centrum PSR, jako jedno z pierwszych zostało zaproszone do włączenia się w prace International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes. W ramach standardów IASTI przygotowujemy program naszych szkoleń, oraz prowadzimy program certyfikacyjny.

Pisząc tutaj o sobie należy uwzględnić podstawowe informacje z historii tsr w Polsce. Prosimy, żebyście pamiętali o tym, że pierwszą osobą, która rzeczywiście sprowadziła i propagowała SFBT (ang. Solution Focused Brief Therapy) w Polsce, był Jacek Lelonkiewicz z Łodzi wraz ze swoją żoną Mariolą Lelonkiewicz. Jacek i Mariola nadal zajmują się SFBT w ramach swojego Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Dzięki staraniom Marioli, Jacka oraz środowiska skupionego wokół CTK w Łodzi powstało Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pragniemy podkreślić, że Centrum TK z Łodzi, podobnie jak nasze centrum, jest członkiem IASTI. Historia toczyła się dalej, na początku dwudziestego pierwszego wieku :))) powstał Instytut Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzony przez Ewę Majchrowską, Luisa Alarcon Arias oraz Tomasza Świtek. Po kilku latach działania ITSR  powstały dwa niezależne od siebie ośrodki – Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz nasze Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, oba związane z Warszawą. W kolejnych latach powstały jeszcze dwa istotne ośrodki szkoleniowe – Centrum Rozwiązań w Toruniu, oraz po odejściu Ewy Majchrowskiej z CTSR powstało Labolatorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Pabianicach. Zarówno nasze Centrum PSR, jak i wymienione dwa ośrodki szkoleniowe Centrum Rozwiązań oraz LETSR zrzeszone są wspólnie w ramach Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR i w związku z tym, zobowiązane są przestrzegać ściśle określone standardy szkoleniowe.

 

 

No Comments