kilka różnic pomiędzy modelem milwaukee
a modelem sytuacyjnym

Dość często jesteśmy pytani o różnicę pomiędzy modelem sytuacyjnym tsr, a modelem z Milwaukee.

Kilka podstawowych różnic czyniących różnicę to: (najpierw Milwaukee, potem sytuacyjny)

 • zamiast „nie myśl, obserwuj” proponujemy „obserwuj, myśl, współtwórz znaczenia”,
 • zamiast „klient jest ekspertem, który wie najlepiej” proponujemy „klient wybiera i doświadcza konsekwencji wyborów”
 • zamiast „praca wyłącznie w perspektywie klienta” proponujemy „praca głównie w ramach perspektywy klienta, poszerzana czasami o perspektywę innych w tym terapeuty”
 • zamiast „krytyki innych modalności” proponujemy „uczmy się od innych modalności”
 • zamiast „należy odtwarzać tsr (sfbt) w formie pierwotnej” proponujemy „niekończącą redefinicję tsr”
 • zamiast „korzystania prawie wyłącznie z doświadczenia klienta” proponujemy „bazowanie na doświadczeniu klienta, poszerzone o inne źródła doświadczenia”
 • zamiast „masz hipotezę, weź aspirynę i poczekaj” proponujemy „masz hipotezę, sprawdź jej użyteczność z klientem”
 • zamiast „twoja wiedza jest obciążeniem” proponujemy „twoja wiedza może być zasobem”
 • zamiast „unikaj myślenia” proponujemy „uczmy się myśleć w określony sposób”
 • zamiast „nie zostawiania śladów” proponujemy „użyteczną relację osobową dwóch podmiotów”
 • zamiast „praca na zasobach z pomijaniem deficytów” proponujemy „praca na zasobach uwzględniająca deficyty”
 • zamiast „TSR to sztuka zadawania pytań” proponujemy „TSR to sztuka pracy z treścią rozmowy”


Kilka słów wokół bytu reprezentowanego na zdjęciu – brugse zott – czy to przypadek?

tomasz… piotr… salvador… frank…
ta zabawa imionami ma wiele wspólnego z SF…

Książki własne i we współautorstwie / popełnione, jako edytor / napisane, jako prace zbiorowe / redakcje merytoryczne / recenzje / artykuły i inne opracowania / publikacje papierowe i onlinowe w języku polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, niderlandzkim, hiszpańskim, koreańskim, japońskim – ok skrót telegraficzny wykonany

EBTA

członek zarządu EBTA

IASTI

vice-prezydent IASTI, członek zarządu

PSTtSR

przewodniczący Rady Merytorycznej PSTTSR

życie

mąż i tata dla 5 skarbów

No Responses

Dodaj komentarz