Poziom 1: Solution-Focused Practitioner (Certyfikat pierwszego stopnia IASTI – Praktyk Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Minimalne wymagania dla uzyskania tego certyfikatu to:

 • ukończenie minimum 70 godzin bezpośredniego szkolenia (w Polsce oznacza to ukończenie minimum szkolenia podstawowego) w ośrodku IASTI,
 • wykazanie odbycia 100 godzin zajęć szkoleniowych o charakterze osobistym i zawodowym – praca z klientami, czytanie książek i artykułów, konferencje, praca z klientami, superwizja tsr, pisanie prac zaliczeniowych (szczegóły ustalane indywidualnie)
 • minimum pięć superwizji indywidualnych w Centrum PSR.
 • Osoby spełniające powyższe kryteria w celu uzyskania certyfikatu muszą zdać egzamin z wiedzy i umiejętności zgodnych z treściami szkolenia podstawowego oraz wiedzy z książki:I.K. Berg – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Poziom 2: Advanced Solution-Focused Practitioner (Certyfikat drugiego stopnia IASTI – Zaawansowany Praktyk Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach)

Minimalne wymagania dla uzyskania tego certyfikatu to:

 • spełnienie kryteriów dla Poziomu1
 • ukończenie dodatkowych 50 godzin szkoleń z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (w Polsce oznacza to ukończenie np. 2 sesji trzydniowych na szkoleniu zaawansowanym lub innych szkoleń dodatkowych),
 • ukończenie 100 godzin zajęć szkoleniowych opartych o osobistą praktykę – praca z klientami, czytanie książek i artykułów, konferencje, praca z klientami, superwizja tsr, pisanie prac zaliczeniowych (szczegóły ustalane indywidualnie)
 • Istnieje również możliwość wykazania udziału w większej ilości szkoleń w tym zajęć na szkoleniu zaawansowanym)
 • minimum kolejnych 5 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR,
 • wzależności od ubiegania się o specjalizację wykazanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego zgodnego ze specjalizacją.
 • posiadanie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie pracy zgodnej ze specjalizacją.
 • (Możliwe jest ubieganie się o więcej niż jedną specjalizację)


 • łącznie – minimum 120 godzin szkoleń bezpośrednich / 200 godzin „szkoleń osobistych” / 10 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR.
 • Osoby spełniające powyższe kryteria w celu uzyskania certyfikatu muszą zdać egzamin z wiedzy i umiejętności zgodnych z treściami szkolenia zaawansowanego) oraz wiedzy z książek:

I.K.Berg – Rozmowy o rozwiązaniach / oraz drugą wskazaną przez siebie z publikacji dostępnych w Polsce.

Obszary specjalizacji : Terapia / Edukacja / Praca socjalna / Poradnictwo / Kuratela sądowa / Coaching

Poziom 3: Master Solution-Focused Practitioner – (certyfikat trzeciego stopnia IASTI – Praktyk Specjalista Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

Minimalne wymagania dla uzyskania tego certyfikatu to:

 • spełnienie kryteriów dla Poziomu 1 i Poziomu 2,
 • ukończenie dodatkowych 70 godzin szkoleń z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (w Polsce oznacza to konieczność ukończenia cyklu szkoleń – podstawowego i zaawansowanego)
 • ukończenie 100 godzin zajęć szkoleniowych opartych o osobistą praktykę – praca z klientami, czytanie książek i artykułów, konferencje, praca z klientami, superwizja tsr, pisanie prac zaliczeniowych (szczegóły ustalane indywidualnie) Istnieje również możliwość wykazania udziału w większej ilości szkoleń w tym zajęć na szkoleniu zaawansowanym, specjalistycznych lub innych tsr-owych)
 • minimum kolejnych 5 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR,
 • w zależności od ubiegania się o specjalizację wykazanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego zgodnego ze specjalizacją.
 • posiadanie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie pracy zgodnej ze specjalizacją.
 • Możliwe jest ubieganie się o więcej niż jedną specjalizację)
 • łącznie – minimum 190 godzin szkoleń bezpośrednich, 300 godzin „szkoleń osobistych”, 15 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR
 • Osoby spełniające powyższe kryteria w celu uzyskania certyfikatu muszą zdać egzamin z wiedzy i umiejętności zgodnych z treściami szkolenia podstawowego, zaawansowanego oraz wiedzy z książek:I.K.Berg – Rozmowy o rozwiązaniach,S. de Shazer – Kiedy słowa były magiąLuc Isebaert – O jednej z terapii krótkoterminowychT. Świtek – Ścieżki rozwiązańoraz książki wskazanej przez aplikującego.
 • Obszary specjalizacji

Terapia / Edukacja / Praca socjalna / Poradnictwo / Kuratela sądowa / Coaching