Info szkolenia specjalistyczne – Poznań

logostsrMożesz zapisać się na poszczególne warsztaty lub wziąć udział w całym cyklu w połączeniu z superwizjami, które będą organizowane dzień przed i/lub dzień po dniach warsztatowych.

 

ZAPISZ SIĘ

Przy poszczególnych warsztatach podane ceny dotyczą zapisów na pojedyńcze warsztaty. W przypadku zapisania się na dwa szkolenia – drugie szkolenie – 50 zł, przy zapisach na trzy i cztery – drugie, trzecie i czwarte – 70 zł od ceny każdego szkolenia)

Warsztat  – Zjawiska chorobowe – kiedy końca nie widać, a trzeba z tym żyć – trener mgr Tomasz Świtek

termin:  17-19 stycznia 2020 /cena 580,00 dla członków PSTSR,  cena standard – 630,00 / Poznań
czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

Cele warsztatu:
– praca nad rozwojem rozumienia i stosowania tsr od ogólnych refleksji po szczegółowe „do bólu” momenty prowadzenia kontaktu z klientem,
– poznawanie mniej typowych metod pracy tsr-owej, przy jednoczesnym „szlifowaniu” podstawowych gam,
– praca nad tsr-em, jako jednym z elementów układania życia prywatnego terapeuty tsr.

Warszat – Wyobraźnia w rozwiązaniach – zastosowanie kart metaforycznych w TSR – trener mgr Magdalena Szutarska

termin: 27-29 marca 2020 / cena 580,00 dla członków PSTSR,  cena standard – 630,00/ Poznań

Czas trwania: 30 godz. dydaktycznych

Cele warsztatu:

– poznanie narzędzia, jakim są karty metaforyczne

– poszerzenie procesu pomagania o dodatkowe sposoby pracy

– wzmacnianie postawy ciekawości wobec klienta, niewiedzy w pracy z klientem,

– rozwijanie umiejętności adaptowania kart do istniejących narzędzi PSR oraz impuls do własnych pomysłów

Warsztat  – Od traumy do…? zastosowanie TSR w pracy z osobami po traumie trener mgr Magalena Szutarska

termin: 08-10 maja 2020 / cena 580,00 dla członków PSTSR,  cena standard – 630,00 / Poznań

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych

Cele warsztatu:

– wiedza o zasadach pracy z osobami po doświadczeniu traumy, w tym szczególnie praca z dziećmi po traumie seksualnej

– zwiększenie umiejętności nawiązania i podtrzymania kontaktu z osobą w trudnej sytuacji

– poznanie innych, dodatkowych sposobów pracy z klientem, m.in. z wykorzystaniem kart metaforycznych, struktury Basic Ph

Warsztat – Śmierć to jeden z tematów w życiu – trener mgr Tomasz Świtek

termin: 19-21 czerwca 2020 / cena 580,00 dla członków PSTSR,  cena standard – 630,00/ Poznań

czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

Cele warsztatu:

– przećwiczenie stosowania tsr w pracy z osobami zagrożonymi popełnieniem samobójstwa,

– rozwój zdolności do pracy z osobami w okresie życia, kiedy świadomie zbliżamy się do śmierci,

– nauka pracy z bliskimi osób, które umierają lub umarły

 

oraz WARSZTAT KIDS SKILLS – W DNIACH 21-23 LUTEGO 2020 (cena jak wyżej)

ZAPISZ SIĘ

 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE PRZEZNACZONE SĄ GŁÓWNIE DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE PODSTAWOWE I ZAAWANSOWANE I CHCĄ ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W STOSOWANIU TSR. JEDNOCZEŚNIE UDZIAŁ W SZKOLENIACH SPECJALISTYCZNYCH JEST JEDNYM Z KRYTERIÓW UZYSKANIA TYTUŁU TERAPEUTY TSR (UDZIAŁ W 100 GODZINACH DODATKOWYCH SZKOLEŃ) W PROGRAMIE CERTYFIKACYJNYM PSTTSR ORAZ UZYSKANIA CERTYFIKATU W PROGRAMIE CERTYFIKACYJNYM IASTI.

No Comments