Zasady

Osoby zainteresowane kryteriami programu certyfikacyjnego IASTI ( w języku angielskim) zapraszamy do zapoznania się ze szczegółamiiastismall na stronie IASTI – program certyfikacyjny kryteria

Program certyfikacji IASTI w języku polskim:

Poziom 1: Solution-Focused Practitioner (Certyfikat pierwszego stopnia IASTI – Praktyk Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
Minimalne wymagania dla uzyskania tego certyfikatu to:
ukończenie minimum 70 godzin bezpośredniego szkolenia (w Polsce oznacza to ukończenie minimum szkolenia podstawowego) w ośrodku IASTI
,wykazanie odbycia 100 godzin zajęć szkoleniowych o charakterze osobistym i zawodowym – praca z klientami, czytanie książek i artykułów, konferencje, praca z klientami, superwizja tsr, pisanie prac zaliczeniowych (szczegóły ustalane indywidualnie)
minimum pięć superwizji indywidualnych w Centrum PSR.
Osoby spełniające powyższe kryteria w celu uzyskania certyfikatu muszą zdać egzamin z wiedzy i umiejętności zgodnych z treściami szkolenia podstawowego oraz wiedzy z książki:
I.K. Berg – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

Poziom 2: Advanced Solution-Focused Practitioner (Certyfikat drugiego stopnia IASTI – Zaawansowany Praktyk Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach)
Minimalne wymagania dla uzyskania tego certyfikatu to:
spełnienie kryteriów dla Poziomu 1,
ukończenie dodatkowych 50 godzin szkoleń z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (w Polsce oznacza to ukończenie np. 2 sesji trzydniowych na szkoleniu zaawansowanym lub innych szkoleń dodatkowych),
ukończenie 100 godzin zajęć szkoleniowych opartych o osobistą praktykę – praca z klientami, czytanie książek i artykułów, konferencje, praca z klientami, superwizja tsr, pisanie prac zaliczeniowych (szczegóły ustalane indywidualnie) Istnieje również możliwość wykazania udziału w większej ilości szkoleń w tym zajęć na szkoleniu zaawansowanym)
minimum kolejnych 5 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR,
w zależności od ubiegania się o specjalizację wykazanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego zgodnego ze specjalizacją.
posiadanie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie pracy zgodnej ze specjalizacją.
(Możliwe jest ubieganie się o więcej niż jedną specjalizację)
łącznie – minimum 120 godzin szkoleń bezpośrednich, 200 godzin „szkoleń osobistych”, 10 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR.
Osoby spełniające powyższe kryteria w celu uzyskania certyfikatu muszą zdać egzamin z wiedzy i umiejętności zgodnych z treściami szkolenia zaawansowanego) oraz wiedzy z książek:
I.K.Berg – Rozmowy o rozwiązaniach,
S. de Shazer – Kiedy słowa były magią
Poziomy specjalizacji
Byłoby możliwe aplikantem być poświadczone w więcej niż jednej dziedzinie
Terapia
Edukacja
Praca socjalna
Poradnictwo
Kuratela sądowa
Coaching

Poziom 3: Master Solution-Focused Practitioner – (certyfikat trzeciego stopnia IASTI – Praktyk Specjalista Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.
Minimalne wymagania dla uzyskania tego certyfikatu to:
spełnienie kryteriów dla Poziomu 1 i Poziomu 2,
ukończenie dodatkowych 70 godzin szkoleń z zakresu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (w Polsce oznacza to konieczność ukończenia cyklu szkoleń – podstawowego i zaawansowanego)
ukończenie 100 godzin zajęć szkoleniowych opartych o osobistą praktykę – praca z klientami, czytanie książek i artykułów, konferencje, praca z klientami, superwizja tsr, pisanie prac zaliczeniowych (szczegóły ustalane indywidualnie) Istnieje również możliwość wykazania udziału w większej ilości szkoleń w tym zajęć na szkoleniu zaawansowanym, specjalistycznych lub innych tsr-owych)
minimum kolejnych 5 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR,
w zależności od ubiegania się o specjalizację wykazanie minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego zgodnego ze specjalizacją.
posiadanie wykształcenia umożliwiającego wykonywanie pracy zgodnej ze specjalizacją.
(Możliwe jest ubieganie się o więcej niż jedną specjalizację)
łącznie – minimum 190 godzin szkoleń bezpośrednich, 300 godzin „szkoleń osobistych”, 15 godzin superwizji indywidualnych w Centrum PSR
Osoby spełniające powyższe kryteria w celu uzyskania certyfikatu muszą zdać egzamin z wiedzy i umiejętności zgodnych z treściami szkolenia podstawowego, zaawansowanego oraz wiedzy z książek:
I.K.Berg – Rozmowy o rozwiązaniach,
S. de Shazer – Kiedy słowa były magią
Luc Isebaert – O jednej z terapii krótkoterminowych
T. Świtek – Ścieżki rozwiązań
oraz książki wskazanej przez aplikującego.
Poziomy specjalizacji
Byłoby możliwe aplikantem być poświadczone w więcej niż jednej dziedzinie
Terapia
Edukacja
Praca socjalna
Poradnictwo
Kuratela sądowa
Coaching

 

No Comments