Info szkolenia specjalistyczne – Poznań 2017

logostsrMożesz zapisać się na poszczególne warsztaty lub wziąć udział w całym cyklu w połączeniu z superwizjami, które będą organizowane dzień przed i/lub dzień po dniach warsztatowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE W POZNANIU

Warszat nr 1 – Wyobraźnia w rozwiązaniach – zastosowanie kart metaforycznych w TSR – trener mgr Magdalena Szutarska

termin: 25-26 luty 2017 / cena 430,00 zł, w pakiecie – 380,00 / Poznań

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych

Cele warsztatu:

– poznanie narzędzia, jakim są karty metaforyczne

– poszerzenie procesu pomagania o dodatkowe sposoby pracy

– wzmacnianie postawy ciekawości wobec klienta, niewiedzy w pracy z klientem,

– rozwijanie umiejętności adaptowania kart do istniejących narzędzi PSR oraz impuls do własnych pomysłów

Warsztat nr 2 – Praca grupowa w oparciu o tsr – trener mgr Izabella Warchoł

termin: 25-26 marzec 2017 / cena 430,00 zł, w pakiecie – 380,00 / Poznań

czas trwania: 20 godzin dydaktycznych

Cele warsztatu:

– rozważanie perspektywy procesu grupowego, a zastosowania tsr w pracy z grupą,

– rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodności form pracy grupowej w oparciu o tsr,

– przedstawienie schematów i procedur pracy z grupą.

Warsztat 3 – Zjawiska chorobowe – kiedy końca nie widać, a trzeba z tym żyć – trener mgr Tomasz Świtek

termin:  27-28 maja 2017 /cena 430,00, w pakiecie 380,00/ Poznań
czas trwania: 20 godzin dydaktycznych

Cele warsztatu:
– praca nad rozwojem rozumienia i stosowania tsr od ogólnych refleksji po szczegółowe „do bólu” momenty prowadzenia kontaktu z klientem,
– poznawanie mniej typowych metod pracy tsr-owej, przy jednoczesnym „szlifowaniu” podstawowych gam,
– praca nad tsr-em, jako jednym z elementów układania życia prywatnego terapeuty tsr.

Warsztat nr 4 – Od traumy do…? zastosowanie TSR w pracy z osobami po traumie trener mgr Magalena Szutarska

termin: 16-17 wrzesień 2017 / cena 430,00 zł, w pakiecie 380,00 / Poznań

Czas trwania: 20 godz. dydaktycznych

Cele warsztatu:

– wiedza o zasadach pracy z osobami po doświadczeniu traumy, w tym szczególnie praca z dziećmi po traumie seksualnej

– zwiększenie umiejętności nawiązania i podtrzymania kontaktu z osobą w trudnej sytuacji

– poznanie innych, dodatkowych sposobów pracy z klientem, m.in. z wykorzystaniem kart metaforycznych, struktury Basic Ph

Warsztat nr 5 – Śmierć to jeden z tematów w życiu – trener mgr Tomasz Świtek

termin: 28-29 październik 2017 / cena 430,00 zł, w pakiecie 380,00/ Poznań

czas trwania: 20 godzin dydaktycznych

Cele warsztatu:

– przećwiczenie stosowania tsr w pracy z osobami zagrożonymi popełnieniem samobójstwa,

– rozwój zdolności do pracy z osobami w okresie życia, kiedy świadomie zbliżamy się do śmierci,

– nauka pracy z bliskimi osób, które umierają lub umarły

 

ZASADY PŁATNOŚCI:

PAKIET: SZKOLENIA X 5

Przy wyborze pięciu warsztatów cena za jeden warsztat wynosi 380 zł, czyli cena za cykl pięciu dwudniowych warsztatów wynosi łącznie 1 900 zł.

Przypominamy, że na poziomie szkoleń specjalistycznych, do procesu Certyfikacji potrzebne jest zrealizowanie 100 godzin szkoleń dodatkowych, czyli 5 dwudniowych warsztatów.

Godziny: sobota 10.00 – 19.00 (ludzka przerwa obiadowa),

niedziela 8.00 – 16.00 (szybka przerwa obiadowa)

PAKIET: SUPERWIZJE X 4

Decyzja o udziale w pakiecie spotkań superwizyjnych oznacza niższą cenę – udział w jednym spotkaniu superwizji grupowej wynosi promocyjnie 170 zł (standardowo 220 zł).

Pakiet czterech spotkań to koszt 680 zł.

Terminy superwizji: 24 luty, 26 maj, 15 wrzesień, 27 październik

Godziny spotkania superwizyjnego (orientacyjnie):

15.30 –  20.00 (dwie przerwy)

Podsumowanie

Przy wyborze 5 warsztatów i czterech superwizji cena łączna za 100 godzin zajęć warsztatowych oraz 20 godzin superwizyjnych wynosi 2 580 zł (płatne w ratach).

Pierwsza wpłata 7 dni po wpisaniu na listę, kolejne wpłaty 30 dni przed kolejną sesją.

CENY SZKOLEŃ PODANE ZE ZNIŻKĄ 10% DLA CZŁONKÓW PST-TSR.

ZOSTAŃ CZŁONKIEM PSTTSR I SKORZYSTAJ Z TYCH ZNIŻEK – WWW.PSTTSR.PL

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSTTSR – CENA ZA ZJAZD +10%

 

Wpłata w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia wpisania na listę uczestników.

W przypadku zapisania się na kilka warsztatów – wpłata za pierwszy warsztat w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia wpisania na listę uczestników – kolejne wpłaty na 30 dni przed kolejnym warsztatem.

Jeśli szukasz innego wariantu płatności skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE PRZEZNACZONE SĄ GŁÓWNIE DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY SZKOLENIE PODSTAWOWE I ZAAWANSOWANE I CHCĄ ROZWIJAĆ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI W STOSOWANIU TSR. JEDNOCZEŚNIE UDZIAŁ W SZKOLENIACH SPECJALISTYCZNYCH JEST JEDNYM Z KRYTERIÓW UZYSKANIA TYTUŁU TERAPEUTY TSR (UDZIAŁ W 100 GODZINACH DODATKOWYCH SZKOLEŃ) W PROGRAMIE CERTYFIKACYJNYM PSTTSR ORAZ UZYSKANIA CERTYFIKATU W PROGRAMIE CERTYFIKACYJNYM IASTI.

 

 

No Comments